Administrativní pracovník/pracovnice

Zaměření kurzu:
Kurz je určen hlavně uchazečům o zaměstnání, kteří by chtěli pracovat v administrativě. Zvláště je vhodný pro ženy po mateřské dovolené, které se ocitly v postavení uchazečů o zaměstnání. Dále pak všem zájemcům s ukončeným středním vzděláním popřípadě vyšším vzděláním.
Kurz je určen pro ty, kteří si chtějí rozšířit jak teoretické ,tak praktické znalosti a uvědomit si vlastní kvality a zvýšit životní kompetence při prezentaci vlastní osobnosti.

Charakteristika kurzu:
Absolvent získá základní informace z právního minima,základů ekonomiky a psychosociálních dovedností, dále si prohloubí znalosti a dovednosti v obsluze osobního počítače, získá znalosti z administrativy, obchodní korespondence a praktické zkušenosti při využívání kancelářské techniky.
Kurz bude probíhat formou přednášek a seminářů s využitím rozmanitých forem výuky. Skládá se z teoretické, teoreticko-praktické a praktické části. Učivo rekvalifikačního kurzu poskytne posluchačům odborné vědomosti a dovednosti v oblasti administrativního řízení s důrazem na počítačové zpracování všech administrativních podkladů a dat.
Praxe je zajištěna na vybraných pracovištích, vyhovující svým zaměřením obsahové náplni kurzu.

Obsahová náplň:

  • Psychosociální dovednosti
  • Image pracovníka
  • Základy ekonomiky
  • Obsluha osobního počítače
  • Obchodní korespondence na PC

Rozsah kurzu:
164 vyučovacích hodin ( 140 hodin teoretická a teoreticko-praktická výuka, 20 hodin praxe, 4hodiny závěrečné zkoušky)

Způsob ukončení:
Závěrečná zkouška je zaměřena před komisí k profilujícím předmětům dané problematiky. Po absolvování závěrečné zkoušky obdrží účastníci osvědčení s celostátní platností akreditované MŠMT ČR.

Cena kurzu:
Informace o ceně kurzu získáte aktuálně na Akademii J.A.Komenského Kladno.

Termín zahájení:
Průběžně v celém školním roce.


Přihlásit se na kurz


Adresa posluchače