Stále přijímáme přihlášky na Pomaturitní studium!!!!

Zkoušky profesní kvalifikace Strážný se konají dne 29.11.2014 od 9h, přihlášky posílejte do 24.11.2014.

Otevíráme 4.11.2014 od 16h přednášku na téma Komunikace se psy, pod vedením Ing. Dostála, odborníka na tuto problematiku

Večerní kurz ruského jazyka pro začátečníky

V období září – říjen 2014 otevíráme tyto rekvalifikace:

  • Základy podnikání
  • Účetnictví a daňová evidence
  • Asistent handicapovaných osob

 


Projekt ŠANCE II

Projekt ŠANCE II

Vítáme Vás na našich stránkách…

Akademie J. A. Komenského Kladno, je vzdělávací organizací s činností v Kladně a jeho regionu. Základním posláním akademie je podílet se na rozvoji a realizaci systému vzdělávání dospělých. Zaměření vzdělávání vychází ze společenské potřeby města a regionu, především s ohledem na míru nezaměstnanosti.

Kromě rekvalifikačních kurzů Akademie J. A. Komenského Kladno nabízí řadu dalších vzdělávacích aktivit v oblastech výpočetní techniky, ekonomiky, managementu a angličtiny s důrazem na zvyšování a prohlubování kvalifikace podle konkrétních potřeb partnerů.

Díky širokému odbornému zázemí má Akademie J. A. Komenského Kladno možnost udělovat osvědčení s akreditací MŠMT ČR. Vzhledem k aktuálnosti nadnárodních přístupů k řešení otázek vzdělávání dospělých a politiky vzdělávání všeobecně vzhledem k narůstajícímu zájmu posluchačů o získání mezinárodně platných certifikátů rozšiřuje Akademie i mezinárodní spolupráci s uznávanými evropskými vzdělávacími institucemi.