V září 2015 zahajujeme další rekvalifikační kurz sociální péče – Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách ( Asistent handicapovaných osob )

31.8.2015 zahajujeme rekvalifikační kurz Strážný. Kurz končí 4.9. Zkouška profesní kvalifikace 5.9. 2015 (případně 4.9.2015, termín bude včas upřesněn)
V září zahajujeme rekvalifikační kurz Účetnictví a daňová evidence

Jednoleté pomaturitní jazykové studium:

  • Přijímáme přihlášky na šk.rok 2015/2016

Projekt ŠANCE II

Projekt ŠANCE II

 


Vítáme Vás na našich stránkách

Akademie J. A. Komenského Kladno, je vzdělávací organizací s činností v Kladně a jeho regionu. Základním posláním akademie je podílet se na rozvoji a realizaci systému vzdělávání dospělých. Zaměření vzdělávání vychází ze společenské potřeby města a regionu, především s ohledem na míru nezaměstnanosti.

Kromě rekvalifikačních kurzů Akademie J. A. Komenského Kladno nabízí řadu dalších vzdělávacích aktivit v oblastech výpočetní techniky, ekonomiky, managementu a angličtiny s důrazem na zvyšování a prohlubování kvalifikace podle konkrétních potřeb partnerů.

Díky širokému odbornému zázemí má Akademie J. A. Komenského Kladno možnost udělovat osvědčení s akreditací MŠMT ČR. Vzhledem k aktuálnosti nadnárodních přístupů k řešení otázek vzdělávání dospělých a politiky vzdělávání všeobecně vzhledem k narůstajícímu zájmu posluchačů o získání mezinárodně platných certifikátů rozšiřuje Akademie i mezinárodní spolupráci s uznávanými evropskými vzdělávacími institucemi.