Další nábor do projektu Šance II se uskuteční na ÚP v Kladně dne 17.4.2014

V květnu otevíráme tyto rekvalifikace:

  • Asistent handicapovaných osob
  • Účetnictví a daňová evidence
  • Strážný včetně zkoušek profesní kvalifikace
  • Řidičské oprávnění a profesní průkaz D

Zájemci se mohou hlásit na telefonních číslech 312 240 242, 312 245 018, nebo na e-mailu ajakkladno@seznam.cz


Projekt ŠANCE II

Projekt ŠANCE II

Vítáme Vás na našich stránkách…

Akademie J. A. Komenského Kladno, je vzdělávací organizací s činností v Kladně a jeho regionu. Základním posláním akademie je podílet se na rozvoji a realizaci systému vzdělávání dospělých. Zaměření vzdělávání vychází ze společenské potřeby města a regionu, především s ohledem na míru nezaměstnanosti.

Kromě rekvalifikačních kurzů Akademie J. A. Komenského Kladno nabízí řadu dalších vzdělávacích aktivit v oblastech výpočetní techniky, ekonomiky, managementu a angličtiny s důrazem na zvyšování a prohlubování kvalifikace podle konkrétních potřeb partnerů.

Díky širokému odbornému zázemí má Akademie J. A. Komenského Kladno možnost udělovat osvědčení s akreditací MŠMT ČR. Vzhledem k aktuálnosti nadnárodních přístupů k řešení otázek vzdělávání dospělých a politiky vzdělávání všeobecně vzhledem k narůstajícímu zájmu posluchačů o získání mezinárodně platných certifikátů rozšiřuje Akademie i mezinárodní spolupráci s uznávanými evropskými vzdělávacími institucemi.