Jednoleté pomaturitní jazykové studium

Přijímáme přihlášky na školní rok 2017/2018

 


V říjnu otevíráme tyto kurzy:

V listopadu otevíráme:

  • rekvalifikační kurz Strážný, včetně zkoušek profesní kvalifikace, které se uskuteční 24.11.2017

  • Stali jsme se Partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a nově budeme od září 2015 naším studentum nabízet možnost složení Nejprestižnějších mezinárodních zkoušek z anglického jazyka s celoživotní platností

Cambridge Park Partner School

  • Odbornost našich lektorů máme podloženou certifikátem University of Cambridge

Vítáme Vás na našich stránkách

Akademie J. A. Komenského Kladno, je vzdělávací organizací s činností v Kladně a jeho regionu. Základním posláním akademie je podílet se na rozvoji a realizaci systému vzdělávání dospělých. Zaměření vzdělávání vychází ze společenské potřeby města a regionu, především s ohledem na míru nezaměstnanosti.

Kromě rekvalifikačních kurzů Akademie J. A. Komenského Kladno nabízí řadu dalších vzdělávacích aktivit v oblastech výpočetní techniky, ekonomiky, managementu a angličtiny s důrazem na zvyšování a prohlubování kvalifikace podle konkrétních potřeb partnerů.

Díky širokému odbornému zázemí má Akademie J. A. Komenského Kladno možnost udělovat osvědčení s akreditací MŠMT ČR. Vzhledem k aktuálnosti nadnárodních přístupů k řešení otázek vzdělávání dospělých a politiky vzdělávání všeobecně vzhledem k narůstajícímu zájmu posluchačů o získání mezinárodně platných certifikátů rozšiřuje Akademie i mezinárodní spolupráci s uznávanými evropskými vzdělávacími institucemi.