Přijímáme přihlášky na Jednoleté pomaturitní studium

Nově připravujeme seminář na téma Komunikace se psy, pod vedením Ing. Dostála, odborníka na tuto problematiku

Večerní kurz ruského jazyka pro začátečníky

V období září – říjen 2014 otevíráme tyto rekvalifikace:

  • Základy podnikání
  • Účetnictví a daňová evidence
  • Asistent handicapovaných osob

Zveme Vás na nábor do poslední 5. etapy projektu Šance II

  • Dne 28.8. od 10h
  • Veškeré informace u nás v Akademii,nebo na Úřadu práce Kladno

 


Projekt ŠANCE II

Projekt ŠANCE II

Vítáme Vás na našich stránkách…

Akademie J. A. Komenského Kladno, je vzdělávací organizací s činností v Kladně a jeho regionu. Základním posláním akademie je podílet se na rozvoji a realizaci systému vzdělávání dospělých. Zaměření vzdělávání vychází ze společenské potřeby města a regionu, především s ohledem na míru nezaměstnanosti.

Kromě rekvalifikačních kurzů Akademie J. A. Komenského Kladno nabízí řadu dalších vzdělávacích aktivit v oblastech výpočetní techniky, ekonomiky, managementu a angličtiny s důrazem na zvyšování a prohlubování kvalifikace podle konkrétních potřeb partnerů.

Díky širokému odbornému zázemí má Akademie J. A. Komenského Kladno možnost udělovat osvědčení s akreditací MŠMT ČR. Vzhledem k aktuálnosti nadnárodních přístupů k řešení otázek vzdělávání dospělých a politiky vzdělávání všeobecně vzhledem k narůstajícímu zájmu posluchačů o získání mezinárodně platných certifikátů rozšiřuje Akademie i mezinárodní spolupráci s uznávanými evropskými vzdělávacími institucemi.