Obsluha elektrovozíku a motovozíku (35h + 25h)

Pro koho je kurz určen

Rekvalifikační kurz je určen pro zájemce o získání řidičského průkazu na vysokozdvižné vozíky, resp. oprávnění k řízení elektrovozíků a motorových vysokozdvižných nebo plošinových vozíků.

Vstupní předpoklady

Základní vzdělání, dobrý zdravotní stav

Obsahová náplň

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1
Pravidla silničního provozu 6
Nauka o konstrukci 6
Mimořádné události (nehody) 2
Nauka o provozu 20
Praktická cvičení 25

Rozsah kurzu

Celý kurz se skládá z 35 vyučovacích hodin teorie, 25 vyučovacích hodin praxe (jízda s břemenem a bez břemene) a ze závěrečných zkoušek.

Způsob ukončení

  • Závěrečný písemný test
  • Úspěšný absolvent získá Osvědčení o rekvalifikaci a průkaz obsluhy motorových vozíků

Cena kurzu

Informace o ceně kurzu získáte osobně v naší organizaci, nebo na našich tel. číslech: 312 245 018; 312 240 242; 312 661 341

Termín zahájení

Průběžně v celém školním roce.


    Přihlásit se na kurz


    Adresa posluchače