Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (Asistent handicapovaných osob)

Zaměření kurzu:

Odborná příprava pro výkon v oboru asistenční služby pro tělesně a mentálně postižené osoby.

Charakteristika kurzu:

Hlavním cílem je odborná příprava na poskytování komplexu služeb, jež mají pomoci člověku zvládnout ty úkony, které si v důsledku svého postižení nemůže sám zabezpečit. Osobní asistencí bude podporována nezávislost osoby se zdravotním postižením, jeho pracovní, vzdělávací, rodinné a občanské aktivity, které směřují k jeho společenskému začlenění.

Pro koho je kurz určen:

Pro uchazeče s nedokončeným, základním i vyšším vzděláním. Předpokladem zařazení do kurzu je psychologický vstupní pohovor, věk nad 18 let, morální bezúhonnost, čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti, fyzická zdatnost, zájem o obor a obětavost.

Obsahová náplň:

  • Sociálně právní výchova
  • Zdravotní výchova se zaměřením na zdravotně těžce postižené
  • Sociálně psychologický výcvik
  • Psychologická práce s lidmi těžce zdravotně postiženými
  • Psychohygiena
  • První pomoc
  • Výcvik sociálních kompetencí
  • Výcvik manipulačních dovedností s těžce zdrav.postiženými
  • Závěrečná zkouška (Povinná praktická část je vždy domluvena v některém ústavu soc.péče)

Rozsah kurzu:

Kurz je rekvalifikační a je akreditován MPSV ČR, je projektován na 244 výukových hodin

Způsob ukončení:

Závěrečná zkouška se skládá z ústní , písemné a praktické části. Účastníci obdrží akreditované osvědčení.

Cena kurzu:

Kurz je pořádán ve spolupráci s Úřadem práce Kladno.Úřad práce, po dohodě, tento kurz hradí účastníkům z řad nezaměstnaných a z řad pracovníků, kterým hrozí, pro nedostatečnou kvalifikaci v tomto oboru, ztráta zaměstnání.
(viz zákon č. 108/2006 Sb., § 116)
Pro ostatní zájemce – info o ceně kurzu získáte aktuálně v naší organizaci.

Termíny zahájení:

Průběžně v celém roce.

Ukázky Canisterapie v rámci kurzu


Přihlásit se na kurz


Adresa posluchače