První pomoc u dětí

Místo konání: dle dohody
Rozsah školení: 5 hodin
Počet osob na kurzu: minimálně 5 osob, maximálně 10 osob

Osnova kurzu:

Teoretická část

 • volání 155, jak si efektivně přivolat pomoc
 • bezpečnost při poskytování laické první pomoci
 • povrchní rány, oděrky
 • krvácení a šokové stavy
 • bezvědomí a následné úkony
 • cizí těleso v dýchacích cestách
 • zástava dechu, zástava oběhu – uvolnění dýchacích cest, resuscitace
 • některá poranění (hlava, páteř,hrudník, břicho, pánev), zlomeniny
 • záchvatovité stavy – epileptický záchvat, záchvaty dušnosti, laryngitis acuta, febrilní křeče
 • úraz elektrickým proudem
 • popáleniny a poleptání
 • otravy
 • tonutí
 • akutní alergická reakce
 • vybavení domácí lékárničky

Praktická část

 • zástava krvácení, obvazová technika
 • odstranění cizího tělesa z dýchacích cest,
 • oživování na resuscitačním modelu dítěte – nepřímá masáž srdeční, dýchání z úst, do úst

Cena: informace u Akademie J.A.Komenského,záleží vždy na skupině účastníků.


  Přihlásit se na kurz


  Adresa posluchače