Syndrom vyhoření a duševní hygiena pracovníka v sociálních službách

Anotace:

Obsahem kurzu je přiblížení problematiky duševního zdraví a upozornění na situace, které jsou pro udržení psychické pohody podstatné. V kurzu se posluchač seznámí s tím, jak si vytvořit obranný protistresový systém formou prevence a pozná používané metody i alternativní,vedoucí k duševní pohodě. Následně je objasněno chování v zátěžových situacích a duševní stav ještě před tím, než dojde k opravdové duševní krizi. Syndrom vyhoření, který úzce souvisí právě s dlouhodobě trvající stresovou situací je absolventům kurzu přiblížen v oblasti prevence, fázích vývoje, především se zaměřením na rizikové profesní skupiny – „pomáhající profese“.

Obsah programu:

  • Definice a historie burn-out, rizikové faktory, projevy vyhoření, vývojová stádia a fáze
  • Prožívání SV ve vztahu k sobě a ve vztahu k druhým, projevy SV v chování jedince
  • Možnosti pomoci, prevence, odborná pomoc
  • úvod do problematiky duševního zdraví, holistický přístup,WHO a duševní zdraví
  • reálné životní perspektivy, základy focusinku(jak poznávat a pracovat s tělesnými pocity), autoregulace osobnosti v oblasti duševní, sociální, kulturní a duchovně spirituální
  • prevence stresové zátěže, pozitivní životní orientace


    Přihlásit se na kurz


    Adresa posluchače