Základy komunikace u osob se specifickými potřebami – 16 vyučovacích hodin

Anotace:

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními poznatky z oblasti psychologické problematiky u osob se specifickými potřebami- psychologická problematika u osob tělesným postižením, s postižením zraku , s postižením sluchu a komunikační problémy s tím související. Komunikační problémy seniorů ,strategie a zásady komunikace se seniory. Přístupy k seniorům s demencí a poruchami chování v souvislosti s rozvíjející se demencí.

Obsah programu:

  • Postižení zraku
  • Postižení sluchu, hluchoslepota
  • Tělesné postižení
  • Poruchy řeči
  • Problematika komunikace osob s demencí a poruchami chování – BPSD


    Přihlásit se na kurz


    Adresa posluchače