Zdravotní gramotnost pracovníků v sociálních službách v přímé obslužné péči

Akreditace MPSV ČR č. A2018/0669-SP/PC

Anotace: Kurz je koncipován jako další profesní vzdělávání základní pro pracovníky v sociálních službách, pracujících v přímé obslužné péči. Kurz je vhodný i pro osoby neformálně pečující o blízkou osobu či rodinného příslušníka. Cílem kurzu je poskytnout frekventantům informace týkající se nejčastějších akutních stavů, se kterými se mohou setkat v přímé obslužné péči a teoreticky vysvětlit strategie jejich řešení.

Kurz bude členěn do tří tematických modulů. První modul bude obsahovat informace týkající se nejčastějších příznaků onemocnění a hodnocení jejich závažnosti. V druhém modulu budou frekventanti informováni o důležitosti režimových opatření u vybraných onemocnění. Třetí modul bude věnován nácviku komunikace v systému zdravotní péče včetně tísňových
linek.

Obsah Kurzu:

  • Základní životní funkce
  • Režimová opatření
  • Systém tísňových linek v ČR
  • Rekapitulace kurzu, zpětná vazba od účastníků

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Cena kurzu: informace na našich telefonních číslech

Po absolvování kurzu obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu akreditované MPSV ČR

Informace:

Akademie Jana Amose Komenského, z.s. – oblast Kladno
Floriánské nám. 350, Kladno
telefon: 312 240 242, 312 245 018
www.ajakkladno.cz
ajakkladno@seznam.cz