O nás

Poslání Akademie

Akademie J.A. Komenského je vzdělávací organizací s činností na celém území České republiky. Jejím základním posláním je podílet se na rozvoji a realizaci systému vzdělávání dospělých v širokém spektru vědních oborů i zájmových oblastí. Při realizaci tohoto záměru spolupracuje Akademie účinně s orgány místní a státní správy, podnikatelskými organizacemi, odbory, občanskými sdruženími a dalšími organizacemi působícími ve vzdělávání dospělých. Akademie se tak prezentuje jako největší vzdělávací instituce v České republice zaměřená na vzdělávání dospělých.

Regionální zastoupení

Poskytované vzdělávání se realizuje prostřednictvím specializovaných útvarů Akademie, a zvláště prostřednictvím oblastních organizací.

Naše vzdělávací aktivity

 • Rekvalifikační kurzy
 • Jednoleté pomaturitní jazykové studium AJ
 • Semináře
 • Přednášky
 • Kurzy první pomoci
 • Vzdělávací kurzy pro pracovníky v soc.službách

Vytvoříme vzdělávací program, nebo školení , dle požadavků firem či organizací!

Veškeré rekvalifikační kurzy jsou akreditovány MŠMT ČR , MPSV ČR, MV ČR

Nabídka rekvalifikačních kurzů:

 • Obsluha osobního PC
 • Obsluha elektrovozíku a motovozíku
 • Účetní a daňová evidence s využitím výpočetní techniky
 • Kvalifikační kurz pro pracovníky v soc.službách
 • Strážný vč. Zkoušek profesní kvalifikace
 • Vzdělávací programy v rámci povinného vzdělávání pracovníků v soc.službách
 • Digitální gramotnost