O nás

Poslání Akademie

Akademie J.A. Komenského je vzdělávací organizací s činností na celém území České republiky. Jejím základním posláním je podílet se na rozvoji a realizaci systému vzdělávání dospělých v širokém spektru vědních oborů i zájmových oblastí. Při realizaci tohoto záměru spolupracuje Akademie účinně s orgány místní a státní správy, podnikatelskými organizacemi, odbory, občanskými sdruženími a dalšími organizacemi působícími ve vzdělávání dospělých. Akademie se tak prezentuje jako největší vzdělávací instituce v České republice zaměřená na vzdělávání dospělých.

Regionální zastoupení

Poskytované vzdělávání se realizuje prostřednictvím specializovaných útvarů Akademie, a zvláště prostřednictvím oblastních organizací působících v 50 místech České republiky. Široká síť regionálních pracovišť Akademie vytváří příznivé předpoklady pro šíření celoplošných vzdělávacích programů jak v současnosti, tak zejména v budoucím rozvoji regionů a využívání strukturálních fondů Evropské unie.

Vzdělávací programy

V širokém odborném zázemí má Akademie možnost tvorby vlastních vzdělávacích programů, odborné přípravy učitelů, tvorby vlastních učebních textů včetně udělování osvědčení s akreditací MŠMT ČR. Vzhledem k aktuálnosti nadnárodních přístupů k řešení otázek vzdělávání dospělých a politiky vzdělávání všeobecně a vzhledem k narůstajícímu zájmu posluchačů o získání mezinárodně platných certifikátů rozšiřuje Akademie i mezinárodní spolupráci vzdělávacími institucemi. Jedná se např. o Svaz Lidových vysokých škol v Německu a Rakousku, International Certificate Conference, British Council a National Examining Board for supervisory Management ve Velké Británii.

Mezinárodní spolupráce

Akademie J.A. Komenského má značně rozvinuté víceleté pracovní kontakty se zahraničními partnery. mezi osvědčené partnery patří Deutscher Volkshochschul-Verband (SRN) Lidové vysoké školy v Rakousku a Maďarsku, Centre National d’Enseignement a Distance (Francie), společnosti Znanie v Rusku a Bulharsku, National Examining Board for Supervisory Management (Velká Británie), Turku Christian Institute (Finsko).

V roce 1997 se Akademie J.A. Komenského zapojila do mezinárodního programu Phare “Multi-Country Programme in Distance Education”. Na základě mezinárodního konkursu vzniklo v Akademii jedno ze čtyř akreditovaných středisek distančního vzdělávání PHARE v České republice. Akademie je tak i členem České asociace distančního univerzitního vzdělávání (ČADUV), která byla přijata v roce 1998 za člena European Association of Distance Teaching Universities (EADTU). Dále je Akademie členem Evropské asociace pro vzdělávání dospělých (EAEA).

Mezinárodní projekty

Rozšiřuje se i zapojení Akademie do mezinárodních programů. To se dosud odehrávalo především v programech PHARE. Akademie vstupuje i do dalších programů Evropské unie.