První pomoc – pro veřejnost

místo konání: v prostorách AJAK
rozsah školení: 4 hod. (teoretická část, praktická část)
počet osob na kurzu: minimálně 5 osoby, maximálně 15 osob

Osnova kurzu:

Teoretická část

 • problematika dopravních nehod, bezpečnost zachránce,legislativa PP
 • volání 155, jak si efektivně přivolat pomoc
 • bezpečnost při poskytování laické první pomoci
 • krvácení a šokové stavy
 • bezvědomí a následné úkony
 • cizí těleso v dýchacích cestách
 • zástava dechu, zástava oběhu – uvolnění dýchacích cest, resuscitace
 • některá poranění (hlava, páteř,hrudník, břicho, pánev), zlomeniny
 • záchvatovité stavy – epileptický záchvat, záchvaty dušnosti, laryngitis acuta, febrilní křeče
 • úraz elektrickým proudem
 • popáleniny a poleptání
 • otravy
 • tonutí
 • AIM, bolest na hrudi, CMP
 • akutní alergická reakce
 • význam Automatického externího defibrilátoru určeného i pro laickou veřejnost

 

Praktická část

 • oživování na resuscitačním modelu – nepřímá masáž srdeční, dýchání z úst, do úst
 • stabilizovaná poloha
 • zástava krvácení, manipulace s raněným při podezření na poranění páteře

Cena: informace u Akademie J.A.Komenského,záleží vždy na skupině účastníků.


Přihlásit se na kurz


Adresa posluchače