Individuální plánování v poskytovaných sociálních službách

Anotace:

Cílem jednodenního vzdělávacího programu je, aby se účastník seznámil s obsahem individuálního plánování. Hlavní část vzdělávacího procesu se zaměřuje na samotný proces individuálního plánování v sociálních službách. Dále zahrnuje důležité elementy pro sestavení individuálního plánu, mezi které patří posouzené potřeby, rizika, zdroje a cíle. Je třeba zmínit, že výsledkem procesu individuálního plánování je zpracovaný individuální plán. V závěru se účastníci zdokonalí při sestavování výše uvedeného plánu.

Rozsah: 8hodin

Profil absolventa:

Absolvent vzdělávacího programu bude schopen aplikovat teoretické poznatky do praxe, dokáže se orientovat v jednotlivých fázích tohoto procesu. Absolvent získá zkušenosti, jaké metody použije pro sestavování individuálního plánu. Zvládne pojmenovat jednotlivé osobní cíle, potřeby a přání. Pochopí, jakou pozici zaujímá uživatel a jeho důvěrník, tudíž klíčový pracovník.

Vymezení cílové skupiny:

Vzdělávací program je určen pro zaměstnance sociálních služeb.

Obsah programu:

CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A JEHO SPECIFIKA

 • Zásadní cíle sociálních služeb
 • Legislativa sociálních služeb
 • Příspěvek na péči
 • Klasifikace sociálních služeb
 • Druhy sociálních služeb
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb.
 • Zákon č. 108/2006 Sb.

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 • Vymezení cílů Standardů kvality sociálních služeb
 • Rozčlenění Standardů kvality sociálních služeb
 • Kategorizace Standardů kvality sociálních služeb
 • Standard 5 – Individuální plánování a průběh služby

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ

 • Průběh individuálního plánování
 • Obsah individuálního plánování
 • Účastníci individuálního plánování

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI

 • Sestavení individuálního plánu


  Přihlásit se na kurz


  Adresa posluchače