První pomoc – pro zaměstnavatele

Každý zaměstnavatel se musí řídit dle příslušných zákonů zj.zákonem č. 262/2006 Sb., (Zákoník páce), §101, §102, – ukládá každému zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. Proto musí určit v souladu s různými riziky dostatečný počet proškolených zaměstnanců k organizaci první pomoci a zajištění přivolání zdravotnické záchranné služby.

Pro koho je školení určené:

 • Firmy a podniky v rámci BOZP
 • Organizace a instituce
 • Pro fyzické osoby (OSVČ)

Místo konání: v prostorách AJAK (po domluvě možná změna školícího místa)
Rozsah školení: 5 hod. (teoretická část, praktická část, závěrečný test)
Počet osob na kurzu: minimálně 5 osoby, maximálně 15 osob pokud více-skupiny)
Náplň kurzu: lze upravit individuálně, dle charakteru jednotlivých firem a možných rizik

Teoretická část

 • postup při volání záchranné služby
 • krvácení a šokové stavy-život zachraňující úkony
 • bezvědomí a následné úkony
 • cizí těleso v dýchacích cestách
 • zástava dechu, zástava oběhu – uvolnění dýchacích cest
 • resuscitace
 • některá poranění (hlava, páteř,hrudník, břicho, pánev), zlomeniny
 • úraz elektrickým proudem
 • popáleniny a poleptání
 • AIM, bolest na hrudi, CMP
 • akutní alergická reakce

Praktická část:

 • nácvik resuscitace
 • bezvědomí a následné ošetření
 • ošetření konkrétních zranění, obvazová technika
 • stabilizovaná poloha

Cena:

informace u Akademie J.A.Komenského,záleží vždy na skupině účastníků.


  Přihlásit se na kurz


  Adresa posluchače