Efektivní budování týmu a vedení organizace pro pracovníky v manažerské, řídící funkci v sociální oblasti a sociální pracovníky

Anotace:

Cílem kurzu je poskytnout základy pro efektivní budování a vedení týmu v sociální oblasti. Co je součástí role manažera, jak pracovat s „mocí“ která plyne z pozice manažera. Specifikování postupů situačního vedení. Seznámení se s typologií osobnosti umožňující využít individuální rozdílnost zaměstnanců v sociálních službách. Plnění úkolů, řešení konfliktů a nestandardních situací, také v oblasti komunikace s veřejností, ale i s rodinnými příslušníky klientů. Pravidla efektivní kontroly a její využití k motivaci a k efektivnímu vedení organizace v sociální oblasti.

Profil absolventa:

Absolvent získá informace o roli manažera a jeho poslání. Vedení týmu, skupinová dynamika, motivace vnitřní a vnější pracovníků v soc. službách, kontrola, odměňování, řešení náročných situací. Dovednosti, jak aplikovat teorii do vedení a situací v sociálních zařízeních, jak poskytovat zpětnou vazbu. Znalost o tom, co vše je spojeno s rolí manažera a jeho posláním. Poznání spolupracovníků z pohledu jejich chování ve skupině.

Po celou dobu školení se střídají výukové metody výkladu, práce se celou skupinou. Přímá interakce, řízená diskuse, interakce, řízený konflikt, přímý nácvik dovedností a kompetencí, simulace, koučování během tréninku.

Obsah kurzu:

– týmová komunikace, řešení konfliktů, motivace a kontrola

– Osobnostní vlastnosti manažera v organizaci poskytující sociální služby

– tým a situační vedení ( řešení konfliktů a nestandardních situací)

– kdo jsou moji spolupracovníci, jak posílit dovednost komunikace s rozlišnými typy pracovníků

– akční plán, konkrétní opatření  v probíraných oblastech

– závěrečné shrnutí a zpětná vazba

Cílová skupina účastníků: pracovníci v manažerské nebo řídící funkci v sociálních službách a sociální pracovníky


    Přihlásit se na kurz


    Adresa posluchače