Obsluha osobního počítače – 80 hodin

Zaměření kurzu:

Rekvalifikační kurz je určen pro posluchače, kteří budou pracovat s personálními počítači v administrativní praxi pro vedení agendy jak ve státní, tak soukromém sektoru. Absolventi získají základní přehled a zejména hlubší praxi v oblasti mnohostranného využití personálního počítače.
Kurz je určen pro zájemce s ukončeným středoškolským vzděláním

Charakteristika kurzu:

Kurz se skládá z teoretické části, z interaktivní metody při výuce konkrétních počítačových programů a ze samostatných cvičení za asistence odborného lektora. Vše směřuje k důkladnému procvičení probrané látky. Pro počítačovou výuku jsou připraveny učebny Akademie, které jsou vybaveny kvalitní výpočetní technikou. Každý posluchač má samostatný osobní počítač. Rekvalifikační kurzy jsou odborně obsazeny stálými lektory Akademie, kteří mají dlouholetou praxi v této oblasti.

Obsahová náplň:

 1. Seznámení s osobními počítači,základní obsluha / 15h
 2. Operační systém Windows 2000, XP / 8h
 3. Grafické uživatelské rozhraní / 8h
 4. Textový editor MS Word / 11h
 5. Tabulkový procesor MS Excel / 11h
 6. Základy databázových systémů / 11h
 7. Základy Internetu / 7h
 8. Elektronická pošta / 4h
 9. Antivirové a antispamové programy / 4h
 10. Poučení o BOZP při rekvalifikaci / 1h

Rozsah kurzu:

Celý kurz je akreditován na 80 vyuč.hodin + 3 vyučovací hodiny na závěrečné zkoušky.

Způsob ukončení:

Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:

 1. test z probrané látky
 2. praktický zkušební příklad, který řeší dle zadání posluchači samostatně.

Konečné hodnocení je výsledkem komplexního posouzení testu, praktického příkladu a celkového přístupu posluchače k probírané problematice. Účastníci obdrží osvědčení a celostátní platností akreditované MŠMT ČR.

Cena kurzu:

Informace o ceně kurzu získáte aktuálně na Akademii J.A.Komenského Kladno.

Termín zahájení:

Průběžně v celém školním roce.


Přihlásit se na kurz


Adresa posluchače