Obsluha osobního počítače – 80 hodin

Zaměření kurzu:

Rekvalifikační kurz je určen pro posluchače, kteří budou pracovat s personálními počítači v administrativní praxi pro vedení agendy jak ve státní, tak soukromém sektoru. Absolventi získají základní přehled a zejména hlubší praxi v oblasti mnohostranného využití personálního počítače.

Kurz je určen pro zájemce s ukončeným středoškolským vzděláním

Charakteristika kurzu:

Kurz se skládá z teoretické části, z interaktivní metody při výuce konkrétních počítačových programů a ze samostatných cvičení za asistence odborného lektora. Vše směřuje k důkladnému procvičení probrané látky. Pro počítačovou výuku jsou připraveny učebny Akademie, které jsou vybaveny kvalitní výpočetní technikou. Každý posluchač má samostatný osobní počítač. Rekvalifikační kurzy jsou odborně obsazeny stálými lektory Akademie, kteří mají dlouholetou praxi v této oblasti.

Obsahová náplň:

 1. Základy IT – 4h
 2. Používání PC a správa souborů v OS MS Windows – 6h
 3. Textový editor (Microsoft Word) – 10h
 4. Tabulkový procesor (Microsoft Excel) – 22h
 5. Prezentace (Microsoft PowerPoint) – 6h
 6. Práce s internetem a komunikace – 16h
 7. Antivirové programy – 1h
 8. Ukázka ostatních užitečných komerčních programů – 4h
 9. Zálohování důležitých dat – 10h
 10. Poučení o BOZP při rekvalifikaci – 1h

Rozsah kurzu:

Celý kurz je akreditován MŠMT ČR na 80 vyuč.hodin + 1 vyučovací hodiny na závěrečný test.

Způsob ukončení:

Celý kurz  je zakončen praktickým příkladem ve formě testu ,který každý účastník zpracuje na  PC.

Po úspěšném absolvování testu, získá každý účastník Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Cena kurzu:

Informace o ceně kurzu získáte aktuálně na Akademii J.A.Komenského Kladno.

Termín zahájení:

Průběžně v celém školním roce.


  Přihlásit se na kurz


  Adresa posluchače