Aktivizace seniorů v pobytových sociálních službách – 8 vyučovacích hodin

Anotace:

Cílem kurzu je uvědomit si význam aktivizačního procesu při poskytování sociálních služeb seniorům a zvýšení a prohloubení kompetencí pracovníků v sociálních službách v práci se seniorskou klientelou.

Kurz zahrnuje seznámení s jednotlivými aktivizačními metodami a možnostmi jejich využití v praxi. Aktivizační metody jsou rozděleny do oblasti pohybové, kognitivní, kreativní a aktivit podněcující emoční oblast seniorů. Obsahem jsou také faktory ovlivňující přístup samotných seniorů k aktivizačním činnostem, ale také faktory ovlivňující poskytování aktivizace ze strany pracovníka v přímé péči. V teoretické rovině se daná problematika zaobírá významem vzájemné spolupráce na aktivizačních činnostech mezi seniorem a obslužným pracovníkem. Je poukázáno na význam samostatné pracovní pozice aktivizační pracovník, která je v současné době v samostatné roli v pobytových sociálních službách nejasná a aktivizační činnosti tak vykonává ve větší míře přímo PVS. Závěrečná část je věnována některým praktickým ukázkám aktivizačních činností, je doporučena odborná literatura a vyzdviženy příklady a zkušenosti z praxe.

 

Obsah programu:

  • obecné poznatky z gerontologie ve vztahu k aktivizaci
  • význam aktivizace seniorů
  • jednotlivé aktivizační metody a jejich uplatnění v poskytované službě se seniory
  • faktory ovlivňující kvalitu aktivizace seniorů – význam motivace
  • aktivizační pracovník a jeho význam v procesu aktivizace
  • modelové situace a vlastní příběhy, zhodnocení a závěr

Akreditováno: MPSV ČR, akreditace č. A2017/0407-SP/PC

 

 


    Přihlásit se na kurz


    Adresa posluchače