Základní komunikační techniky a dovednosti při zvládání emočně náročných situací

Akreditace MPSV ČR č. A2018/0588-SP/PC/VP

Anotace: Účastníci kurzu se seznámí se základní komunikačními technikami a dovednostmi, které mohou použít při komunikaci s uživateli sociálních služeb, případně s jejich rodinnými příslušníky. Dozvědí se, jak mohou tyto kompetence využít zejména v emočně vyhrocených situacích. Seznámí se s nejpodstatnějšími informacemi z oblasti lidských potřeb, asertivity a manipulace v komunikaci. Součástí kurzu je praktická aplikace získaných znalostí a dovedností na konkrétní situace z praxe účastníků.

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Obsah kurzu:  

  • Komunikace jako interakce, komunikační signály a orientace v nich, rizika jednosměrné komunikace, principy komunikačního porozumění
  • Empatie a empatická reakce
  • Manipulace v komunikaci a jak se jí bránit
  • Základní lidské potřeby a důsledky jejich neuspokojení, emoce a prožívání, emoční přestřelení
  • Agrese v komunikaci a jak jí eliminovat

 

Cena kurzu: informace na našich telefonních číslech

Po absolvování kurzu obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu akreditované MPSV ČR

 

Informace:

Akademie Jana Amose Komenského, z.s. – oblast Kladno
Floriánské nám. 350
Kladno
Telefon: 312 240 242, 312 245 018
www.ajakkladno.cz
ajakkladno@seznam.cz