Polohovací techniky imobilního klienta a principy správného držení těla pečující osoby při provádění polohování

8 vyuč.hodin

Anotace:

V kurzu se účastníci seznámí s principy správného držení vlastního těla při polohování imobilního klienta. A tím následně dobře ochránit své vlastní zdraví. Účastníci kurzu se formou nácviku osvojí bezpečnou manipulaci s osobami s poruchou mobility při polohování a fyzické manipulaci s pomůckami a bez nich, v jedné nebo ve dvou osobách a jak motivovat klienta ke spolupráci při polohovacích úkonech.

Obsah kurzu:

  1. Význam kurzu pro pracovníky v sociálních službách, organizace kurzu,
  2. Základní pojmy
  3. Práce pečující osoby, aby nedocházelo k poškození fyzického zdraví
  4. Obecné zásady při manipulaci s klientem
  5. Polohování klienta a základní typy polohovacích pomůcek
  6. Rekapitulace kurzu, shrnutí kurzu, dotazy


    Přihlásit se na kurz


    Adresa posluchače