Paliativní péče pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a neformální pečovatele

8 vyučovacích hodin

Anotace:

Kurz paliativní péče a umírání je zaměřen primárně na oblast sociální sféry.

Tento kurz využijí hlavně sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, či osoby pečující o osoby blízké, či rodinné příslušníky. Kurz je pojatý jako další vzdělání pro pracovníky výše zmíněné, či pro osoby pečující o osobu blízkou.

Kurz je rozdělen do dvou modulů.

První z modulů se zaměřuje spíše na širší teorii dané problematiky. Obsahuje úvod do problematiky paliativní péče a umírání, vymezení základních pojmů, informace o historii paliativní péče, zařízení věnující se a poskytující paliativní péči.

Druhý modul je koncipován na konkrétní principy a standarty paliativní péče, dále jaké jsou administrativní stránky péče o umírající, jaká je potřebná péče o klienta, zásady, přístupy, komunikace, jaké jsou příznaky nejčastější příznaky chronického onemocnění. Druhý modul obsahuje také, jaké jsou potřeby umírajícího, přání a etické otázky a v neposlední řadě i jaký je samotný konec a poslední chvíle klientova života.

Obsah kurzu:

Úvod do problematiky paliativní péče

 • vymezení základních pojmů
 • historie paliativní péče u nás a ve světě
 • zařízení věnující se paliativní péči

Problematika paliativní péče a umírání

 • Principy/standarty paliativní péče
 • Administrativní stránky péče o umírající
 • Zásady paliativní péče, přístupy
 • Příznaky nemoci klienta
 • Komunikace s klientem a rodinou
 • Potřeby, rituály, přání klienta
 • Etické principy paliativní péče
 • Vyrovnání se s celým procesem umírání
 • Fáze vyrovnání se s umíráním
 • Poslední chvíle


  Přihlásit se na kurz


  Adresa posluchače