Digitální gramotnost

Charakteristika kurzu:

Absolvent kurzu zná základy digitální gramotnosti používané v každodenním životě, umí používat vlastní digitální zařízení minimálně na základní uživatelské úrovní. Umí bezpečně používat aplikace, které jeho digitální zařízení má nainstalováno. Umí používat elektronickou identitu např. přihlášení do internetbanky nebo na úřady. Umí si založit a používat datovou schránku, včetně konverze dokumentů. Umí rozeznat potencionální kybernetické hrozby v digitálním světě, bezpečně se pohybuje na internetu a používá etická pravidla používání internetu a aplikací a sociálních sítí. Zná přínosy a význam digitálních technologií. Ovládá různé způsoby přihlášení do e-Govermentu a vše s tím související.

Vstupní předpoklady k nástupu do kurzu: základní znalost obsluhy PC, vlastní smartphone (chytrý telefon)

 

Obsah kurzu:

 1. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 2. Elektronická identita občana
 3. Internetové bankovnictví
 4. Portál občana, Datová schránka, Czech POINT
 5. Komunikace s úřady, e-Občanka, Elektronický podpis
 6. Základní ovládání PC/notebooku
 7. Základní ovládání smartphone
 8. Využívání různých aplikací na PC/notebooku
 9. Využívání různých aplikací na smartphone
 10. Kyberbezpečnost, bezpečné a slušné chování na internetu
 11. Význam digitálních technlogií, jejich přínosy a rizika

 

Rozsah kurzu a ukončení:

Celý kurz je zakončen písemným testem, který bude obsahovat otázky z každého tematického celku.

Celkový počet vyučovacích hodin kurzu: 41hodin
Závěrečný písemný test, vyhodnocení testu: 2 hodiny
(Výuka probíhá dopoledne nebo odpoledne a to podle stanoveného rozvrhu hodin)
Kurz je rekvalifikační a je akreditován MŠMT ČR

 

Způsob ukončení:

Po úspěšném ukončení, účastníci obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

 

Úhrada kurzu:

Kurz je možné hradit také přes Úřadem práce. Úřad práce, po dohodě, tento kurz hradí účastníkům z řad nezaměstnaných. Zavolejte, vše vám podrobně vysvětlíme!!!

Termíny zahájení: Průběžně v celém roce.

 


  Přihlásit se na kurz


  Adresa posluchače