Přijímáme studenty na Pomaturitní studium angličtiny pro školní rok 2024/2025

  • Jsme Partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a nabízíme naším studentům možnost složení Nejprestižnějších mezinárodních zkoušek z anglického jazyka s celoživotní platností

 

 

 

 

  • Odbornost našich lektorů máme podloženou certifikátem University of Cambridge

Vítáme Vás na našich stránkách

Akademie J. A. Komenského Kladno, je vzdělávací organizací s činností v Kladně a jeho regionu. Základním posláním akademie je podílet se na rozvoji a realizaci systému vzdělávání dospělých. Zaměření vzdělávání vychází ze společenské potřeby města a regionu, především s ohledem na míru nezaměstnanosti.

Kromě rekvalifikačních kurzů Akademie J. A. Komenského Kladno nabízí řadu dalších vzdělávacích aktivit např. Jednoleté pomaturitní studium angličtiny, dále první pomoc pro různé cílové skupiny, kurzy osobního rozvoje atd.