Jednoleté pomaturitní jazykové studium

Přijímáme přihlášky k jednoletému pomaturitnímu jazykovému studiu pro rok 2022/2023

 


 

Plánované kurzy a zkoušky

Na rok 2022 plánujeme otevřít v období února tyto rekvalifikační kurzy: Pracovník v sociálních službách, Účetnictví a daňová evidence, Strážný včetně zkoušek profesní kvalifikace, Vysokozdvižné vozíky. Dále budeme otevírat Základní kurz první pomoci i se zaměřením na první pomoc u dětí – 4 vyučovací hodiny. Přihlášky nebo dotazy posílejte prosím do Akademie co nejdříve. Moc se budeme těšit, vedení Akademie J.A.Komenského

 


  • Jsme Partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a nabízíme naším studentum možnost složení Nejprestižnějších mezinárodních zkoušek z anglického jazyka s celoživotní platností

  • Odbornost našich lektorů máme podloženou certifikátem University of Cambridge

Vítáme Vás na našich stránkách

Akademie J. A. Komenského Kladno, je vzdělávací organizací s činností v Kladně a jeho regionu. Základním posláním akademie je podílet se na rozvoji a realizaci systému vzdělávání dospělých. Zaměření vzdělávání vychází ze společenské potřeby města a regionu, především s ohledem na míru nezaměstnanosti.

Kromě rekvalifikačních kurzů Akademie J. A. Komenského Kladno nabízí řadu dalších vzdělávacích aktivit v oblastech výpočetní techniky, ekonomiky, managementu a angličtiny s důrazem na zvyšování a prohlubování kvalifikace podle konkrétních potřeb partnerů.

Díky širokému odbornému zázemí má Akademie J. A. Komenského Kladno možnost udělovat osvědčení s akreditací MŠMT ČR. Vzhledem k aktuálnosti nadnárodních přístupů k řešení otázek vzdělávání dospělých a politiky vzdělávání všeobecně vzhledem k narůstajícímu zájmu posluchačů o získání mezinárodně platných certifikátů rozšiřuje Akademie i mezinárodní spolupráci s uznávanými evropskými vzdělávacími institucemi.