Popis projektu

Projekt ŠANCE
Zpět na přehled projektu

Projekt Šance je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt ŠANCE probíhá od 1. dubna 2013 do 31. března 2015. Je určen pro 195 osob z cílové skupiny uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní nebo starší 50-ti let. Nábory osob do projektu budou probíhat v 5 cyklech (duben 2013, srpen 2013, prosinec 2013, duben 2014 a srpen 2014). V každém cyklu bude do projektu nabráno cca 40 osob. Nábory do projektu budou probíhat ve spolupráci s Úřade práce v Kladně, který se zavázal ke spolupráci v projektu.

Základním předpokladem pro výběr do projektu je zájem o aktivity projektu, výběr pak proběhne na základě pohovoru s uchazečem/zájemcem o zaměstnání.

Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti a snížení počtu uchazečů o zaměstnání na úřadech práce ve Středočeském kraji. Do projektu budou prioritně nabíráni uchazeči/zájemci o zaměstnání vedení v evidenci Úřadu práce v Kladně. V případě nenaplnění kapacity projektu budou následně osloveny další úřady práce ve Středočeském kraji.

Projekt předpokládá vytvoření 30 nových pracovních míst, některá budou podpořena mzdovým příspěvkem. Každý vybraný účastník bude zařazen do Motivačního kurzu. Jedná se o aktivitu zaměřenou na rozvoj sociálních dovedností, s účastníky bude pracovat zkušený psycholog a účastníci si osvojí základní PC dovednosti a sociálně-právní minimum.

Někteří účastníci projdou dále kurzem Bilanční diagnostiky. Zde bude pod vedením psychologa zjišťován osobní potenciál každého účastníka, jeho schopnosti a možnosti v dalším pracovním životě.