Aktivity projektu

Projekt METODIKA
Zpět na přehled projektu

Vzdělávací programy

1. Kondiční studium anglického jazyka s metodikou – akreditace MŠMT ČR č.j. 38 856/2011-25-783 ze dne 20.12.2011

2. Kondiční studium německého jazyka s metodikou – akreditace MŠMT ČR č.j. 38 856/2011-25-783 ze dne 20.12.2011

Popis vzdělávacích programů:

Název tématu Počet hodin prezenčního studia Počet hodin distančního studia Celkem
Efektivní prezentace a výklad učiva 8 3 11
Charakteristika dobré procvičovací techniky 8 3 11
Způsoby hodnocení a opravování studentů 8 3 11
Metodika výuky (výslovnost, slovní zásoba, gramatika, poslech a mluvení, čtení, psaní) 32 3 35
Plánování vyučovací hodiny 8 3 11
Vzájemné interakce v rámci třídy, zásady skupinové práce 8 3 11
Motivace studentů a práce s jejich jazykovým portfoliem 8 3 11
Efektivní využití práce s interaktivní tabulí 24 0 24
Celkem 104 21 125