Popis projektu

Projekt METODIKA
Zpět na přehled projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vyučujících anglický a německý jazyk ve Středočeském kraji.

Projekt si klade za cíl poskytnout:

  • 40 pedagogům vyučujícím anglický jazyk na základních a středních školách a školských zařízeních ve Středočeském kraji v rámci dalšího vzdělávání pedagogů cizích jazyků „metodický kurz výuky anglického jazyka“ zaměřený na zvýšení jejich jazykových a metodických kompetencí. Vzdělávací program zvýší kvalitu jejich jazykové výuky i jazykové vybavenosti a rozšíří jejich didaktické a metodické kompetence,
  • 40 pedagogům vyučujícím německý jazyk na základních a středních školách a školských zařízeních ve Středočeském kraji v rámci dalšího vzdělávání pedagogů cizích jazyků „metodický kurz výuky německého jazyka “ zaměřené na zvýšení jejich jazykových a metodických kompetencí. Vzdělávací program zvýší kvalitu jejich jazykové výuky i jazykové vybavenosti a rozšíří jejich didaktické a metodické kompetence.

Dílčí cíle projektu:

  • realizace DVPP podporující rozvoj a zvyšování kompetencí pedagogů s důrazem na výuku cizích jazyků a využívání ICT ve výuce,
  • zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení na území Středočeského kraje prostřednictvím akreditovaných kurzů „Kondiční studium anglického jazyka s metodikou“ a „Kondiční studium německého jazyka s metodikou“,
  • zvýšení jazykové vybavenosti a didaktických a metodických kompetencí pedagogů vyučujících anglický a německý jazyk.

Cílové skupiny projektu:

Projekt je zacílen na pracovníky škol a školských zařízení ze Středočeského kraje (mimo hl.m. Prahu), prioritně z Kladna, Slaného, Berouna a Rakovníka.

Cílovou skupinou projektu jsou:

  • kvalifikovaní pedagogové s odbornou způsobilostí k výuce anglického či německého jazyka na ZŠ nebo SŠ ve Středočeském kraji,
  • kvalifikovaní pedagogové bez odborné způsobilosti k výuce anglického či německého jazyka, kteří příslušný cizí jazyk učí nebo budou učit na ZŠ nebo SŠ ve Středočeském kraji a
  • pedagogové bez kvalifikace, kteří vyučují anglický nebo německý jazyk na ZŠ nebo SŠ ve Středočeském kraji.

Projektem bude podpořeno 80 z nich.
Osloveni budou jak pedagogové aprobovaní, tak i pedagogové bez aprobace.