Popis projektu

Projekt ŠANCE
Zpět na přehled projektu

Projekt Šance je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt ŠANCE probíhá od 1. března 2011 do 28. února 2013. Je určen pro 225 osob z cílové skupiny uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní nebo starší 50-ti let. Nábory osob do projektu budou probíhat v 5 cyklech (březen 2011, červenec 2011, listopad 2011, březen 2012 a červenec 2012). V každém cyklu bude do projektu nabráno 45 osob. Nábory do projektu budou probíhat ve spolupráci s Úřade práce v Kladně, který se zavázal ke spolupráci v projektu.

Základním předpokladem pro výběr do projektu je zájem o aktivity projektu, výběr pak proběhne na základě pohovoru s uchazečem/zájemcem o zaměstnání.

Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti a snížení počtu uchazečů o zaměstnání na úřadech práce ve Středočeském kraji. Do projektu budou prioritně nabíráni uchazeči/zájemci o zaměstnání vedení v evidenci Úřadu práce v Kladně. V případě nenaplnění kapacity projektu budou následně osloveny další úřady práce ve Středočeském kraji.

Projekt předpokládá vytvoření 50 nových pracovních míst, některá budou podpořena mzdovým příspěvkem. Každý vybraný účastník bude zařazen do Motivačního kurzu. Jedná se o aktivitu zaměřenou na rozvoj sociálních dovedností, s účastníky bude pracovat zkušený psycholog a účastníci si osvojí základní PC dovednosti a sociálně-právní minimum.

Někteří účastníci projdou dále kurzem Bilanční diagnostiky. Zde bude pod vedením psychologa zjišťován osobní potenciál každého účastníka, jeho schopnosti a možnosti v dalším pracovním životě.

Většina účastníků bude následně zařazena do jednoho z rekvalifikačních kurzů (Administrativní pracovník – pracovnice, Asistent handicapovaných osob, Pomocný pracovník v technických službách, Pracovník v sociálních službách, Strážný, Účetnictví a daňová evidence a využitím výpočetní techniky, Základy podnikání, Základy podnikání s rozšířenou výukou anglického jazyka). Rekvalifikačních kurzů bude celkem 12.